Kdo jsme

Kdo jsme?

ZO OSD PRAHA Odborového svazu dopravy DPmHK, a.s.,
druhá odborová organizace působící v Dopravním podniku města Hradce Králové.

Stojí za námi silný Odborový svaz dopravy Praha (OSD PRAHA), který je dobrovolnou, svobodnou, nezávislou, otevřenou, demokratickou a jednotnou odborovou organizací, jejímž hlavním posláním je obhajoba a prosazování sociálních, pracovních, ekonomických a mzdových potřeb členů a ochrana jejich práv.

Je nezávislý na státních a samosprávných orgánech, hospodářských, politických a ostatních společenských subjektech. Ve své činnosti vychází z nezadatelného práva občanů odborově se organizovat.

V současné době Odborový svaz dopravy působí na celém území České republiky a ve více než 120 základních organizacích sdružuje více než 14 000 svých členů.

Odborový svaz dopravy se hlásí k principům demokracie a humanismu, svobody, sociální spravedlnosti a rasové snášenlivosti, solidarity a občanské společnosti.

Odborový svaz dopravy je zakládajícím členem největší a nejvlivnější české odborové centrály – Českomoravské konfederace odborových svazů.

Dále je členem nadnárodní odvětvové odborové centrály ITF – Internacional transport federation se sídlem v Londýně a ETF – Europe transport federation se sídlem v Bruselu.

Prostřednictvím Českomoravské konfederace odborových svazů je Odborový svaz dopravy členem Evropské odborové konfederace se sídlem v Bruselu.

Co je naším cílem?

 • Zlepšit informovanost zaměstnanců DPmHK.
 • Docílit lepších sociálních a pracovních podmínek pro zaměstnance.
 • Provádět poradenství a kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pomocí inspektorů BOZP.
 • Zastupovat při kolektivním vyjednávání zájmy zaměstnanců DPmHK.
 • Poskytovat podporu každému členovi, který o ni požádá a kterému jsme schopni poradit.
 • Řešit individuálně s každým jeho problémy, které má každý z nás trochu jiné.

Výhody pro Vás:

 • Zastání a řešení problémů se zaměstnavatelem.
 • Informování členů o aktuálních dění v DP, výsledcích jednání s vedením, skupinářů atd…. pomocí SMS či e-mailové komunikace.
 • Každý člen automaticky získává pojištění právní asistence řidiče + pracovní právo od AXA ASSISTANCE (náhrada pojištění DAS).
 • Výhodné pojistné smlouvy na škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli při výkonu povolání (pojistka na blbost) – sleva za Vaši pojistku 500 Kč.
 • Obhajoba zájmů členů ve všech oblastech pracovněprávních vztahů.
 • Odměny členům životní jubilea, narození dítěte….
 • Odměna za věrnost – z Vašich měsíčních příspěvků, Vám část vracíme automaticky na konci roku zpět a i u nás je samozřejmostí odečtení příspěvků z daní.
 • Prosazování vhodných mzdových, pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců především vedením sociálního dialogu na všech úrovních.
 • Bezplatnou právní pomoc v oblasti pracovněprávní, mzdové, nemocenského a sociálního pojištění, přestupkové a trestní – především při dopravních nehodách, a to i v zahraničí, pokud mají návaznost na pracovněprávní vztahy.
 • Poradenství a aktivní účast při kolektivním vyjednávání.
 • Bezplatný poradenský servis v otázkách bydlení ve spolupráci se Sdružením nájemníků ČR.
 • Prémiové hypotečního služby.

Zařídíme za Vás přestup ze stávající odborové organizace k  ZO OSD PRAHA Odborového svazu dopravy DPmHK, a.s.

Jak se k nám přidat?

Stačí si stáhnout přihlášku, případně máme přihlášky u sebe, vyplnit a odevzdat někomu z nás. Vše ostatní zařídíme za Tebe!