pojištění AXA pro všechny členy ZDARMA

Popis pojištění AXA

AXA ASSISTANCE a ODBOROVÝ SVAZ DOPRAVY pro Vás připravil produkt pojištění, který v rámci členství v Základní organizci OSD Praha Odborového sdružení dopravy DPmHK, a.s., je Vám plně hrazen!


Právní pomoc v oblasti

 • situace spojené s řízením motorových vozidel služebních i vlastních v České republice i celé Evropě
 • situace související s pracovně-právními spory

Zastupování klienta z tohoto produktu je rozděleno do tři základní oblastí

 • telefonická informace při řešení vzniklé situace nebo v případě, kdy je možné očekávat, že dojde k porušení práv klienta
 • zhodnocení škodního případu právníkem a navržení dalšího postupu k řešení dané pojistné události
 • zastupování klienta v případném sporu pověřeným dodavatelem služby, např. právníka, překladatele, znalce apod.,

Náklady hrazené za klienta

 • náklady za odměny advokátů
 • náklady za odměny soudních znalců a jiných poskytovatelů služeb např. tlumočníka, překladatele, znalce apod.,
 • soudní poplatky
 • náklady protistrany v případě rozhodnutí soudu

Výhody

 • vlastní právník 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • pomoc při řešení jakékoli události formou porady a doporučení prověřeného poskytovatele služeb – vždy se o klienta postaráme

Co není kryto pojištěním právní asistence

 • návykové látky a alkohol za volantem
 • úmyslné trestné činy
 • spory, které vznikly před datem počátku pojištění