Kdo jsme?

ZO OSD PRAHA Odborového svazu dopravy DPmHK, a.s. – druhá odborová organizace působící v Dopravním podniku města Hradce Králové.

Stojí za námi silný Odborový svaz dopravy Praha (OSD PRAHA), který je dobrovolnou, svobodnou, nezávislou, otevřenou, demokratickou a jednotnou odborovou organizací, jejímž hlavním posláním je obhajoba a prosazování sociálních, pracovních, ekonomických a mzdových potřeb členů a ochrana jejich práv.

Je nezávislý na státních a samosprávných orgánech, hospodářských, politických a ostatních společenských subjektech. Ve své činnosti vychází z nezadatelného práva občanů odborově se organizovat.

V současné době Odborový svaz dopravy působí na celém území České republiky a ve více než 120 základních organizacích sdružuje více než 14 000 svých členů.

Odborový svaz dopravy se hlásí k principům demokracie a humanismu, svobody, sociální spravedlnosti a rasové snášenlivosti, solidarity a občanské společnosti.

Odborový svaz dopravy je zakládajícím členem největší a nejvlivnější české odborové centrály – Českomoravské konfederace odborových svazů.

Dále je členem nadnárodní odvětvové odborové centrály ITF – Internacional transport federation se sídlem v Londýně a ETF – Europe transport federation se sídlem v Bruselu.

Prostřednictvím Českomoravské konfederace odborových svazů je Odborový svaz dopravy členem Evropské odborové konfederace se sídlem v Bruselu.